Verbouw en uitbreiding woning Moundyk 8 te Stiens

Het bestaande bungalowtje stamt uit 1964 en diende volledig te worden gestript en gemoderniseerd. Daar de bestaande woning erg klein was moest het behoorlijk worden uitgebreid . Door de uitbouw iets hoger te maken onstaat een mooie ruimtewerking in het interieur.

Met deze verbouw is de woning volledig levensloopbestendig geworden.

 

Opdrachtgever

Bijland Bouw BV