Passieve woningen aan de Juffer Frederikestrjitte te Hallum

Eco Visie Noord heeft in samenwerking met de Gemeente Ferwerderadiel en woningbouwvereniging Wonen Noordwest Friesland aan de Juffer Frederikestrjitte te Hallum 4 vrijstaande passieve woningen ontwikkeld.

Wat is nou een passieve woning?
De term passiefhuis staat voor een specifieke bouwstandaard voor woningen met een comfortabel binnenklimaat, gedurende zowel het zomer- als het winterseizoen, met een beperkt verwarmingssysteem en zonder de toepassing van actieve koeling. Een passiefhuis heeft een hoge mate van thermische isolatie met een thermisch onderbroken constructie, goede kierdichting en maakt gebruik van passieve zonne-energie. Een goed binnenklimaat is verzekerd door gebalanceerde ventilatie met hoge mate van warmte terugwinning. Hernieuwbare energiebronnen kunnen aangewend worden om in de resterende energievraag te voorzien, waarmee een energieneutrale woning kan worden gerealiseerd.

In Hallum maken we gebruik van van het Excellent Casco-Systeem van De Mâr Houtkonstrukties. Hiermee kunnen wanden en plafonds gebruikt worden als ventilatiekanaal. Hierdoor kun je veel meer ventileren zonder dat je last hebt van een hinderlijk geruis.

Zonnecollectoren en zonnepanelen zorgen voor de energie om de woning op temperatuur te houden en van warm tapwater te voorzien. Extra zonnepanelen zijn bij te plaatsen om ook te voorzien in de gebruiksenergie van bijv. een tv, computer, wasmachine, verlichting enz.

Daarmee is een werkelijke nul energiewoning te realiseren.

Eco Visie Noord is een samenwerkingsverband van

- Vellema Hallum
- Jerry van Amerongen Makelaardij
- De Mâr Houtkonstrukties B.V.
- Architecten Bureau Puur

 

Status:
Plan in ontwikkeling 

Opdrachtgever

Eco Visie Noord