Uitbreiding woning De Fuke 15 te Grou

Eerdere uitbreidingsplannen zijn niet tot uitvoering gekomen omdat er steeds twijfels waren. Door nu met een blanco vel papier te beginnen en vooral ook de opdrachtgevers bij de planvorming te betrekken is het huidige resultaat ontstaan. Door aan de buitenkant materialisering en detaillering overéén te laten komen met de bestaande woning is de uitbreiding niet als uitbreiding te herkennen.

Omdat de kinderen het ouderlijk huis zijn ontgroeid kwam er op de verdieping ruimte vrij. Dit is ingevuld met een werkplek in een bibliotheekachtige setting. Deze ruimte staat nu via een vide in open verbinding met de nieuw gebouwde eet/thuinkamer. Ook een doorbraak naar de keuken maakt dat bestaand en nieuw perfect met alkaar verweven zijn.

Status:
Gerialiseerd midden 2008

Opdrachtgever

Fam. Anema